GüncelMakaleler

PARTİZAN; Emeğimiz ve geleceğimiz için her yer 1 mayıs!; Biji Yek Gulan

Egemenlerin Pandemiyi bahane ederek 1 Mayıs'ı ve işçi direnişlerini yasaklamasına tepki gösteren Partizan 1 Mayıs çağrısı yaptı.

“Koronavirüs emperyalist-kapitalist sistemi alt üst ederken, pandeminin yarattığı yıkım ülkemizde ve dünyada artarak sürüyor

Ölümcül virüs, kitlelerin canını alırken, sistemin temsilcileri salgını krizini kendi lehlerine çevirmek için ellerinden geleni yapmaktadır. Pandemiyi fırsata çevirerek, işçilerin yıllarca mücadele ile kazanmış olduğu haklar bir bir gasp edilmekte/edilmeye çalışılıyor.” sözleriyle başlayan Partizan açıklamasında, işçilerin ölümcül bir salgın karşısında dahi kölece çalıştırılmaya çalışıldığına dikkat çekildi.

Partizan açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“İşçilerin ölümcül bir salgın karşısında dahi kölece çalıştırılması, emperyalist-kapitalist sistemin insani hiçbir yön taşımadığı gerçeğini tarihsel anlamda pandemi ile birlikte daha berrak bir şekilde açığa çıkarmıştır.

Bu tarihsel konumlanışa denk gelen sınıf düşmanlığı açık bir şekilde tüm dünyada kendini göstermektedir. Bu konumlanış ile beraber son dönemlerin en görünür sınıf savaşı da karşımıza çıkmaktadır.

Coğrafyamızda pandeminin ilk günlerinden itibaren AKP-MHP faşist ittifakı tarafından devletin bütün kaynakları sermaye sınıfına teslim edildi. Var olan ekonomik krize, pandeminin de eklenmesi ile işçilerin her geçen gün daha fazla yoksullaştığı, virüs karşısında çaresiz kaldığı, işsizlikle açlığa mahkûm edildiği bir dönemden geçmekteyiz.

Egemen sınıflar pandeminin arkasına sığınarak kazanılmış hakları gasp etmektedir. Pandemi önlemleri adı altında, işçilerin örgütlenme hakkı ellerinden alınmış, her türlü direniş pandemi gerekçesi ile yasaklanarak devletin bütün zorba gücü bu direnişlerin üzerine boca edilmiştir. “İşten çıkarmalar yasaklanıyor” adı altında çıkarılan yasa ile ücretsiz izne gönderilen binlerce işçi, günlük 39 liraya mahkûm edilmiş, Kod-29 bahanesi ile binlerce işçi işten çıkartılmış/çıkartılmaktadır.

Egemenler pandemiyle yıllardır hayata geçirmek istedikleri, esnek çalışma, güvencesiz çalışma, örgütsüz çalışma, uzaktan çalışma modellerini uygulamaya koymak için adımlarını hızlandırmışlardır. Ezilenler, açlıkla, işsizlikle, virüsle baş başa bırakılmış, intiharlar toplumsal bir olgu haline gelmiştir.

İktidarın temsilcileri çarkları döndürmek için işçileri fabrikalara yollar, işçiler sağlıksız koşullarda çalışmaya devam ederken diğer yandan maske-mesafe- uyarısını yaparak virüsün bulaşmasının sorumlusu olarak yine işçileri göstermektedirler.”

 

“Egemenler Pandeminin Arkasına Sığınarak 1 Mayıs’ı Yasaklamaya Çalışıyor”

AKP-MHP faşist ittifakının toplumun tüm kesimlerine yönelik azgın bir saldırı furyasını yaşama geçirdiğine vurgu yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Egemenler, toplumsal muhalefetin her odağına saldırıyı yoğunlaştırmakta, yoğun bir abluka uygulamakta; Kayyumlar ve kapatma davaları ile Kürt halkının iradesi gasp edilmekte/edilmeye çalışılmakta, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması ile kadınların ve LGBTİ+’ların kazanımlarına saldırmaktadır. AKP-MHP ittifakı, gençliği geleceksizleştirmek, her türlü muhalif sesi susturmaya çalışmaktadır.

Sınıf savaşımının berrak bir saldırı tablosu ile girdiğimiz ve sermayenin pandeminin arkasına sığınarak yasaklamaya çalıştığı 2021 1 Mayıs’ı bu mücadelenin hangi yönde ilerleyeceğini bize gösterecek. Egemenlerin bu topyekûn saldırısına karşı topyekûn direnişi örgütlemek geleceği belirleyecek bir önemdedir.

Faşizmin gözaltı, saldırı ve yasaklamalarına karşın bugün Migros’da, Sinbo’da, Cargill’de, SML Etiket’te, Soma’da, PTT’ de işçiler geri adım atmadan aylardır direnişlerini sürdürmektedirler. Toprağına, havasına, suyuna sahip çıkan köylüler dört bir yanda itirazlarını dile getirmektedirler. Kürt halkının, iradesine ve siyasi kimliğine yönelik saldırganlığa Newroz’da verdiği güçlü yanıt, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasına karşı kadınların ve LGBTİ+’ların yükselen mücadelesi, atanan kayyum rektöre karşı Boğaziçi öğrencileri ile birlikte bir bütün gençliğin mücadele pratiğini geliştirmesi, birleşik mücadelenin önemini ve zorunluluğunu bizlere göstermektedir.

Gelişen mücadele ve bu mücadelenin yarattığı etki şimdiden egemenlerin korkularını büyütmektedir. Bu korku kendisini pandemi bahane edilerek 1 Mayıs’ın yasaklanmasında göstermiştir. İşçi servisleri hınca hınç, harıl harıl çalışırken, fabrikaların çarkları dönerken önlem almayanlar işçi sınıfının mücadele gününü yasaklamaya çalışmaktadır.

Bu saldırıları bertaraf edecek olan işçi sınıfının mücadele günü 1 Mayıs’ın yasaklanmasına izin vermeyeceğiz!

Pandemi emperyalist-kapitalist sistemin bütün çürümüşlüğünü ortaya sermiştir. İşçi sınıfı bu çürümüş sistemi tarihe gönderecek yegâne güçtür.

2021 1 Mayıs’ı saldırılara karşı birlikte karşı koyuşun örgütlendiği, keskinleşen ve daha da ısınacak olan sınıf mücadelesinin, ezilenler lehine yükseltileceği, emeğimize ve geleceğimize göz dikenlerin korkularını birleşik mücadelemizle büyüteceğimiz bir tarihsel ana tanıklık edecektir!

Bu bilinçle, emeğimiz ve geleceğimiz için her yer 1 Mayıs.

1 Mayıs yasaklanamaz, 1 Mayıs’ta alanlara.”

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu